Vyhledávání

Brdy a Podbrdsko

Brdy a Podbrdsko

Brdy a Podbrdsko

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko představuje území na jihozápadě Středočeského kraje. Brdy jsou svojí trochu utajenou přírodní krásou mnohdy srovnatelné se Šumavou. Samotná střední část Brd, nyní CHKO Brdy, je civilizací téměř nedotčená, protože 90 let sloužila jako vojenský újezd, a byla proto pro veřejnost uzavřená. Území Brd a blízkého Českého krasu je také součástí zakládaného Geoparku Barrandien. V Brdech se nachází několik přírodních parků - největším z nich je Přírodní park Hřebeny.V turistické oblasti Brdy a Podbrdsko se snoubí krásná příroda s bohatou nabídkou aktivit pro její návštěvníky. Hrady, zámky, poutní místa nebo muzea. To a mnohem víc láká turisty do Brd a Podbrdska, aby zde strávili svůj volný čas. Město Příbram jako největší město regionu zve k návštěvě Svaté Hory, nejvýznamnějšího mariánského poutního místa v Čechách, Galerie Františka Drtikola Příbram, nebo největšího hornického muzea v ČR. Města Dobříš, Hořovice, Mníšek pod Brdy a Březnice se pyšní svými úchvatnými zámky. Do brdského regionu se mohou návštěvníci vydat také za poznáním odkazu významných osobností . Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina byla místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Život a dílo Karla Čapka přibližuje expozice památníku ve Staré Huti u Dobříše a autora České mše vánoční Jakuba Jana Rybu si mohou návštěvníci připomenout v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. 


Spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. 
organizace založená na podporu rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Brdy a Podbrdsko.

Spolek byl založen k 21. srpnu 2018 na základě shody zakládajících členů. Mezi tyto zakládající členy patří: 

  • Středočeský kraj,
  • Město Příbram
  • Město Řevnice
  • Mikroregion Hořovicko
  • Ekologické centrum Orlov, o.p.s.
V roce 2019 do spolku přistoupil člen město Mníšek pod Brdy a stal se tak dalším členem, který se aktivně podílí na rozvoji turistické oblasti.

Za svůj cíl si spolek klade propagaci celé oblasti Brdy a Podbrdsko a také propagaci co možná nejširší nabídky turistických produktů. Dalším cílem je vytvoření úspěšné, konkurenceschopné a strategicky řízené turistické oblasti na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru při zachování přírodních a kulturních hodnot. Spolek usiluje o zajištění destinačního managementu v souvislosti s turistickou oblastí. K propagaci turistických cílů a atraktivit oblasti, provozuje spolek webový portál www.brdyapodbrdsko.cz, účastní se veletrhů cestovního ruchu a prezentačních akcí.

Účel a poslání Spolku

Účel Spolku vychází a navazuje na Koncepci cestovního ruchu Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s. v roce 2019 a Marketingovým plánem Středočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Účelem Spolku je propojení subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru, přispívat k rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti Brdy a Podbrdsko a k vytvoření fungující spolupráce vedoucí k obohacení cestovního ruchu v oblasti.

Poslání Spolku je sdružování, spolupráce a společná propagace oblasti, prosazování společných zájmů v oblasti cestovního ruchu, včetně zlepšení kvality vedoucí ke zvýšení ekonomického prospěchu v oblasti.


Stáhněte si propagační brožuru: 

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko ráda přivítá návštěvníky, kteří tráví volný čas aktivně, ale i ty, kteří cestují za poznáním nových míst. Těšíme se brzy na viděnou.
Vytvořeno 17.1.2019 18:28:07 | přečteno 3208x | ernest

Chcete poznat více?

 

ODBĚR NEWSLETTERU

Aktuality na mail
Areal VrchběláFilm office - Středočeská filmová kancelář

Kontakt

Středočeská centrála cestovního ruchu

Husova 156/21, 110 00 Praha 1
Tel: +420 222 288 911
E-mail: info@sccr.cz

 
load