TOP 5 svatoludmilských míst

Na počest letošního 1100. výročí smrti sv. Ludmily – kněžny, světice a matky českého národa, jsme pro vás připravili seznam pěti nejzajímavějších míst ve Středočeském kraji, které s touto historickou postavou souvisí a které můžete navštívit, a to jak v létě, tak i v zimě. Více o projektu, který se oslavám v letošním roce věnuje na www.svataludmila.cz 


Tetín

Je nejvýznamnějším místem spojeným právě se svatou Ludmilou. Tetín se nachází na majestátním skalním ostrohu nad řekou Berounkou nedaleko Prahy. Ke konci svého života zde kněžna Ludmila pobývala na svém dvorci. Dne 15. září roku 921 ve večerních hodinách vtrhli do kněžniny ložnice vrazi, najatí její snachou Drahomírou, a Ludmilu zavraždili. Tetín je tak místem mučednické smrti svaté Ludmily, kde se každoročně konají svatoludmilské akce, které oslavují odkaz a památku této významné světice. Na Tetíně jsou celkem tři kostely a také obecní muzeum. Průvodcovskou službu po kostelech zajišťuje tetínské Sdružení svaté Ludmily. Tetín nabízí nespočetně mnoho turistických zážitků. Vede zde naučná stezka Tetínské vyhlídky, která je 2,5 km dlouhá a na jejích sedmnácti stanovištích můžete studovat tetínskou historii. Za běžných okolností je zde otevřeno také muzeum. 

as4u_galadr_show_style_2-585784

Levý Hradec

Levý Hradec je pozůstatkem středověkého přemyslovského hradiště, vzdáleného zhruba 10 kilometrů od Prahy. Kněžna Ludmila a kníže Bořivoj I. měli na Levém Hradci své sídlo a nechali zde na konci 9. století vybudovat kostel sv. Klimenta, který byl prvním kostelem v Čechách. Na Levém Hradci se každý rok pořádají svatoludmilské poutě a další akce. Levý Hradec je součástí města Roztoky. Díky zřízení průvodcovské služby je možné si kostel prohlédnout. V Roztokách se také nachází Středočeské muzeum, kde kromě stálé expozice a příležitostných výstav můžete navštívit také ateliér malířky Zdeňky Braunerové, která v Roztokách žila. I zde můžete naleznout naučnou stezku, která je dlouhá 800 metrů a provede vás jak historií, tak i přírodou tohoto krásného středočeského místa. 

as4u_galadr_show_style_2-585786

Mělník

Město Mělník se nachází nedaleko Prahy na soutoku řek Labe a Vltavy. Podle některých pramenů se zde Ludmila měla narodit na hradě Pšov. Mělník je v dnešní době velmi významným svatoludmilským místem, kde je s touto světicí spojováno tradiční pěstování vinné révy. Právě díky této legendě je svatá Ludmila považována za patronku vinařů. Na počest zakladatelky vinařské tradice v Čechách se na Mělníce pořádá každý rok tradiční mělnické vinobraní. Mělník nabízí mnoho aktivit, můžete navštívit mělnické muzeum, zámek či zavítat na jednu z akcí, které pořáda Mělnické kulturní centrum. 

as4u_galadr_show_style_2-585765

Svatý Jan pod Skalou

30 kilometrů jihozápadně od Prahy, kousek od města Beroun najdete obec Svatý Jan pod Skalou, která je bohatá na historické památky, ale také na krásnou přírodu. Největší a nejhonosnější památkou je bezpochyby Kostel Narození Sv. Jana Křtitele. Obec se stala svatoludmilským místem díky legendy, která vypráví o poustevníkovi Ivanovi, jehož laň postřelil na lovu kníže Bořivoj. Tato příhoda vedla k objevení Ivanovy poustevny a později také k setkání Ludmily s Ivanem na již zmiňovaném Tetíně. Toto setkání je vyobrazeno v benediktinském klášteře, který se také nachází v této obci a je prohlášen za národní kulturní památku. 

as4u_galadr_show_style_2-645069

Budeč

Budeč je přemyslovské hradiště z druhé poloviny 9. století. Dnes je součástí obce Zákolany, která je vzdálena od Prahy 13 kilometrů. Dle svatováclavských legend je Budeč místem, kde byl vyučován mladý kníže Václav. Část českých historiků se proto přiklání k názoru, že i zde kněžna Ludmila pobývala. Budeč je navíc nejstarším doposud stojícím kostelem v Čechách. Každý rok se na Budči konají oblíbené svatováclavské slavnosti. Budečskou rotundu sv. Petra a Pavla si je možné prohlédnout také díky průvodcovské službě, kterou zajišťuje Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. 

as4u_galadr_show_style_2-585789

Vytvořeno 5.3.2021 11:39:39 | přečteno 693x | jakub.kulhanek
 
 
load