GASK v roce 2022 ve znamení žen

Kutnohorská Galerie Středočeského kraje GASK představí v roce 2022 dílo čtyř významných žen české umělecké scény. Rok se tak ponese ve znamení žen. Kromě těchto stěžejních akcí se chystá i další zajímavý program. 


Zvětšit mapu
Výstavní program v březnu otevře rozsáhlá retrospektivní expozice Metasystémy od malířky, sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové, držitelky Ceny Ministerstva kultury 2021. Tato výstava v retrospektivním záběru od konce šedesátých let minulého století až po současnost sleduje zájem autorky o fenomén přírodně, matematicky či společensky podmíněných systémů, které vytvářejí inspirační rámec jejího uměleckého směřování. Výstava představí autorčina díla akcentující energii vlastního těla či využívaných materiálů, kinetické projekty a v neposlední řadě také video snímky, které umožňují vyjadřovat její interes o hybnost systémů ve formě podmanivých dynamických technických obrazů. 
 
V červnu naváže Kamila B. Richter výstavou Ultima Culpa alias Konečná chyba, ve které představí nejen svou malířskou tvorbu inspirovanou novomediálním uměním, ale také instalace vzniklé dlouholetou spoluprací s Michaelem Bielickým. Výstava přiblíží autorčinu tvorbu inspirovanou přenosem dat z digitálních nosičů do média olejomalby využívající technické postupy středověkého malířství potlačující autorské gesto. Součástí výstavy bude prezentace průkopníka nových médií Michaela Bielického, který společně s Kamilou B. Richter tvoří jedinečné umělecké uskupení sofistikovaně pracující s unikátními audiovizuálními a novomediálními formami. 
 
Výstavní sezónu uzavřou sestry-dvojčata Květa a Jitka Válovy, jejichž výstava Cesta předurčena osudem přinese svědectví o pozici ženy-umělkyně v problematickém kontextu umělecké scény a společnosti obecně. Výstava při příležitosti stého výročí narození sester Válových představí jejich životní dílo. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako všelidská symbolika zobecněných figur. Klíčovou součástí výstavy budou ukázky z pozůstalosti sester Válových jako kresby, skici a grafiky, které byly v roce 2020 GASKu darovány. Výstava bude mj. zkoumat svědectví sester Válových ve světle dnes stále diskutovanějšího genderového tématu pozice ženy-umělkyně.
 
Zároveň se GASK v září již počtvrté stane dějištěm festivalu experimentální hudby A Day of Sound, který přivádí do galerie experimentální a nezávislou hudbu v dramaturgii hudebního publicisty Pavla Klusáka. Kromě toho galerie sídlící v jezuitské koleji v průběhu roku představí díla dalších aktérů české umělecké scény a také projekt Hvězdné nebe jako koncept historického propojení umění a průmyslu. Ve spolupráci s galerií Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou vystaví v GASKu v květnu své fotografie belgický fotograf Dan Zollmann. V dramaturgii GASK nebudou chybět ani dva design markety. 

Vytvořeno 3.1.2022 9:42:08 | přečteno 151x | Barbora-

Navigace

Blog

 
 
 
load