Jak pomoci cestovnímu ruchu

Dopady způsobené nařízeními vlády, která byla zavedena proto, aby se zabránilo šíření viru COVID-19, ovlivňují chod celé země. Negativní důsledky budou mít také na tuzemský turismus. Jak cestovnímu ruchu pomoci? Možností je více a opatření a programů je již nyní schváleno několik. Jejich seznam a popis najdete v článku.


Zvětšit mapu

Podpora pro turistická informační centra a destinační managementy Středočeského kraje

Více informací platných k 2. červnu 2020 naleznete zde.

Středočeští radní schválili v pondělí 4. května 2020 návrhy na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům středočeských informačních center a destinačních managementů. Více info zde.

Podpora podnikání a zaměstnanosti

Pětadvacítka: Záchranný program pro OSVČ: 

Nejčastější otázky a odpovědi naleznete zde.

Formulář žádost naleznete zde.

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

Pět etap bude mít harmonogram postupného uvolňování podnikatelských a dalších činností. Více informací se dozvíte na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Podpora krajského úřadu Středočeského kraje

Středočeský kraj připravil program, který by měl rychle a účinně pomoci OSVČ, které byly nepříznivě poznamenány epidemií COVID-19, aby mohly rychle obnovit své podnikání. Jde o bezúročnou půjčku, splatnou za čtyři roky, kdy jeden rok je odklad a tři na splácení. Více info zde.
Středočeský kraj spustil ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem portál nazvaný Středočeši Středočechům. Jelikož je nesnadné se v záplavě informací a stále nových nařízení zorientovat, byla založena platforma, která poskytne základní a aktuální informace přehlednou formou. Vše potřebné tak najdete na jednom místě – informace zde publikované pocházejí nejen z kraje, krajského krizového štábu a hygienické stanice, ale rovněž z ministerstev, Úřadu vlády či ze středočeských poboček CzechInvestu a Krajské hospodářské komory Středočeského kraje.
Portál ale není koncipovaný pouze jako zdroj podstatných a nejnovějších informací. Složený je ze čtyř secí – KRAJ, OBČAN, PODNIKATEL, OBEC –, které zároveň představují cílové skupiny tohoto webu. Pravidelně aktualizovaný obsah je doplněn nabídkou a poptávkou Středočechů, kteří pomoc hledají, či nabízejí. Dobrovolníci mohou na stránkách inzerovat své služby a produkty, pro firmy je připraven seznam možností finanční podpory, pro OSVČ nová legislativní opatření. Více na  www.stredocesistredocechum.cz.  

Liberační balíček

Více info zde.

Antivirus - MSPV

Program pro zaměstnanost, který startuje 6. dubna. Kompletní informace o programu naleznete zde.

Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování.

Startuje 2. dubna. nevztahuje se na Prahu. Více info zde.


Plánovaná opatření Ministerstva pro místní rozvoj by měla pomoci firmám působícím v cestovním ruchu zmírnit dopady současných omezení na jejich podnikání. Konkrétní podobu programu vytváří Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Fórem cestovního ruchu.
„V odvětví cestovního ruchu u nás pracují tisíce zaměstnanců, pro které nyní přichází krize. Proto již s našimi partnery pracujeme na konkrétní pomoci. Jsem přesvědčena, že tato forma podpory pomůže v počátcích krize v domácím cestovním ruchu,“ vysvětluje Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.
Fórum cestovního ruchu uvádí, že jsou rovněž schválena tato opatření:

  • Je možné žádat o bezúročný úvěr na ČMZRB . Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny. Nicméně pořád se jedná o úvěr a žadatel musí splňovat řadu podmínek.
  • Vláda ČR schválila liberační balíček. Odkaz na balíček v rámci MF najdete  zde. Balíček obsahuje:
  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o tři měsíce později a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, respektive na poštách, koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
  • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
  • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
  • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, respektive z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.
  • Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu tří měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

Aktuální informace z oblasti cestovního ruchu sledujte na těchto stránkách:


Aktuální informace lze také sledovat na těchto sociálních sítích:


Průmysl cestovního ruchu ve světě:

Agentura CzechTourism přináší na portálu BusinessInfo.cz pravidelně aktualizovaný přehled zpráv o dopadech koronavirové epidemie na cestovní ruch a turismus ve vybraných zemích: situace, opatření na podporu oboru a jejich dopady naleznete zde.

Aktualizováno dne 12. 6. 2020

Vytvořeno 24.3.2020 14:24:16 | přečteno 2001x | Katerina.kuldova

Navigace

Blog

 
 
 
load