Nový program podpory COVID - Gastro

Nový program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), schválila vláda. Má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Podpora se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021, podávat žádostí bude možné od 18. ledna 2021.Zvětšit mapu

Základní informace:

 • Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 • Podpora v rámci Výzvy bude za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.
 • Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Počet dnů je dán dobou mezi 9. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády, jde tak až o 79 dní (viz příloha 2 Výzvy). Do výpočtu se počítají zaměstnanci působících v daném sektoru (a/nebo spolupracující osoby OSVČ a/nebo jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.
 • Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 10. ledna 2021.
 • Výchozí alokace finančních prostředků pro Výzvu činí 2,5 mld. Kč.
 • Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit; uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Instrukce pro žadatele:

 • Doporučujeme žadatelům komunikovat ohledně své podané žádosti primárně prostřednictvím Nástěnky v systému AIS MPO. Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem Vaší žádosti.

Kdo může o podporu žádat?

 • Výzva se vztahuje se na vymezený okruh krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů, uvedených v Příloze 2 Výzvy.
 • Žadatel musí mít zaměstnance v pracovním poměru, a/nebo spolupracující osobu OSVČ, a/nebo jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele.
 • Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly tržby, a to za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019 s tím, že pokles tržeb byl alespoň o 30 % (v případě zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období oproti třetímu čtvrtletí 2020).
 • Podmínkou pro čerpání podpory bude, že žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti informační systém žadatele o podporu provede.

Nejčastější otázky a odpovědi k celému programu naleznete na portále BusinessInfo.cz

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30–16:30 h):

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8:30–16:30 h):

Obecné informace k programu (po-pá 8:00–16:00 h):

 • informační linka MPO: 1212

Vytvořeno 18.1.2021 8:14:34 | přečteno 425x | jakub.kulhanek

Navigace

Blog

 
 
 
load