Königliche Region

Vydejte se s námi po stopách králů a královen, otisky jejich střevíců najdete po celém Středočeském kraji. Činy a odkazy starobylých a vážených panovnických dynastií se promítly do vzhledu krajiny i atmosféry měst a obcí a dodnes utvářejí ráz regionu výrazněji než v jiných koutech naší země. Zjistěte, jaké hrady byly domovem mocných vladařů a které ze zámků obývali významní šlechtici. Přečtěte si o dějinách přemyslovských hradišť a o vzniku středověkých měst. Poznejte střední Čechy, kde vládli králové.

Königliche Kammerstädte

Komorní města byla na rozdíl od svobodných královských měst podřízených přímo panovníkovi spravována královskou komorou, které odváděla daně. Řadila se tedy stále k městům poddanským, ale těšila se větší prestiži a jejich práva a výsady byly početnější a významnější. Ve středních Čechách existovalo komorních měst několik a každé z nich se může pochlubit jedinečným příběhem a bohatou historií.

Abbilden

Adelsburgen und schlösser

Šlechta nechtěla zůstávat za svým vládcem pozadu, a tak se její rezidence často rozrůstaly do velkolepých rozměrů. Ve své době patřila sídla, která obývali členové význačných aristokratických rodů, k obdivovaným a úctu vzbuzujícím stavbám. Nyní se mnoho z nich řadí mezi historicky a architektonicky hodnotné památky a k místům, jež stojí za návštěvu.

Abbilden

Königsstädte

K panovníkem udělovanému titulu „královské město“ se vázala značná privilegia a vzácné výsady, díky nimž města bohatla a celkově prosperovala. Ať už se jednalo o právo várečné, nebo o právo těžit na svém území drahé kovy, po jejich nabytí přicházel rozkvět a blahobyt. A která ze středočeských měst se těšila tomuto výjimečnému postavení a uznání jak ze strany poddaných, tak šlechty i samotného vladaře?

Abbilden

Přemyslidenwallburg

Každý příběh má svůj začátek. Zrod českého národa a státu je spojený s Přemyslovci, z jejichž dynastie vzešli první králové na našem území. Aby své postavení uhájili, zbudovali promyšlený systém opevnění sestávající z několika hradišť – z Tetína, Libušína, Levého Hradce, Staré Boleslavi, Libice nad Cidlinou, Budče, Lštění a Dřevíče.

Abbilden

Königliche Burgen

Panovníci potřebovali přebývat v sídlech, která ostatním mocnářům a případným nepřátelům vyrazila dech, vzbudila v nich okamžitý respekt a neochvějnou úctu v okamžiku, kdy je spatřili. Všechny středočeské královské hrady plnily tuto důležitou a nelehkou úlohu po stovky dokonale.

Abbilden
 
 
load