Vyhledávání

Neobjevená místa

Objevte více

Klášter a kaple Božího hrobu Votice

Unikátní kopii jeruzalémského Božího hrobu z roku 1685 najdete na bývalém františkánském hřbitově.

  Sestra hraběte Ferdinanda Františka z Vrtby - Marie Františka - po druhé provdaná za hraběte Jana Kristiána z Heisensteinu, si umínila, že ve Voticích vystaví Boží hrob věrně podle jeruzalémského.

R.1658 vyslala do Jeruzaléma františkány Innocence Maryšku a Elevata Wienera, aby odtamtud přinesli nákres a přesné rozměry Božího hrobu. Když se po létech vrátili se žádanými věcmi, koupila hraběnka od Zdeňka Kořenského z Terešova pozemek blíže kláštera a tady bylo začato r. 1685 se stavbou Božího hrobu. Dne 13. dubna 1688 jej vysvětil Jiří Konrád Genelius, sedlčanský děkan.

Zvenku vidíme podlouhlou stavbu ze samých žulových kvádrů, nahoře s kamennou římsou. Na její plošině ve výšce 3,70 m je vztyčena šestiboká kamenná kopule, nesená v každém rohu dvojicí štíhlých kamenných sloupů s hrubými listovými hlavicemi. Všech 12 sloupů je od r. 1852 nahoře ztuženo železnými pruty. Vnitřek se skládá z předsíně, do níž se vchází úzkou klenutou brankou na jihozápadní straně, a z vlastního hrobu, nízkého, zvenčí pětibokého. Klenba i zdi bývaly dříve vymalovány, později jenom obíleny. Skrovně jej osvětlují úzká střílnovitá okénka. Zakladatelka ustanovila, aby se tu zjara každého roku v kterýkoliv den sloužila mše na její dobrý úmysl. K tomu účelu založila sipendium 30 kop grošů, z nichž úroky mají klášteru vypláceti dědicové vrtbovští. Kolem Božího hrobu dal v letech 1700-1701 hrabě Ferdinand Fr. z Vrtby vystavět zeď. Byly v ní výklenky pro obrazy křížové cesty. Ve zbytku zdi jsou viditelné podnes.

Původně tu nebyl hřbitov. Prvním františkánem zde pochovaným byl Vitalianus Jankaš - 25. března 1786. Již v r.1784 (tedy před tímto pohřbem) musili františkáni postoupit obci celý pozemek k pohřbívání votických farníků. Tato povinnost trvala až do r. 1814, kdy byl hřbitov zase vrácen do vlastnictví kláštera. V letech 1851-52 byl Boží hrob obětavostí některých občanů důkladně opraven, protože hrozil sesutím. Roku 1868 byl postaven na hřbitově kamenný kříž.

Další velká oprava se konala na konci šedesátých let tohoto století. Dva odborní kameníci si zřídili dílnu přímo za zdí hřbitova. Vyměnili celou kopuli, 10 sloupů z 12 a některé boční a střešní kvádry.

Vysoká a klenutá brána, kterou se vchází k Božímu hrobu, nese nahoře ze žlutavého pískovce pěkně tesanou kartuši s dvojznakem hrabat Vrtbů (troje parohy) a hrabat Heisensteinů (3 vrchy), kolem něhož se vine barokové listoví. Nad znakem drží dva andílci korunu hraběcí. V dolní části je latinský nápis, jehož české znění je: "Marie Františka hraběnka z Heisensteinu, rozená hraběnka z Vrtby.1865."

Pět let po dostavění Božího hrobu byly Votice postiženy velkým požárem. Vypukl 23. srpna 1693 v domě čp. 11, který patřil Petru Michaelu Rajletovi. Zničil 16 domů i s radnici, která by1a po předchozím ohni z r.1661 teprve dostavována. Dále vyhořeli: Tomáš Blanický, Jiřík Bergler, Matěj Hrachovec, Jiřík a Luboš Laburda, Jakub a Matěj Černovský, Jiří Jáchym, Jan a Jakub Svatoň, Petr Kořenský z Terešova (čp. 2), Jan Pasecký, Mikuláš Řezníček, Jan Hájek a Matěj Krása.


Zvětšit mapu
Votice

Klášterní, Votice, 259 01

Web:www.mkcvotice.cz
www.blanik.net
Úterý 30.11.
dešť se sněhemden 1 / 5°Cnoc -3 / 1°C
Středa 1.12.
oblačno až zataženoden 4 / 8°Cnoc 1 / 5°C
Čtvrtek 2.12.
den / °Cnoc / °C

Otevírací doba

MěsícDenČas
Duben Po - Pá 10:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Květen - Září Út - Ne 10:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Říjen - Prosinec Po - Pá 10:00 - 12:00
13:00 - 16:00
 

ODBĚR NEWSLETTERU

Aktuality na mail
Areal VrchběláFilm office - Středočeská filmová kancelář

Kontakt

Středočeská centrála cestovního ruchu

Husova 156/21, 110 00 Praha 1
Tel: +420 222 288 911
E-mail: info@sccr.cz

 
load