Anketa: Kraj mého srdce

Objevte více

Tajemství starého domu Na Důlích

Tajemství starého domu Na Důlích
Pořadatel:Jiná Vesta a.s.
Místo konání:

Informační a kulturní centrum

Sázava

Datum konání:
Typ akce:Kultura
Tematická kategorie:Výstava

Podrobný popis:

Tajemství starého domu Na Důlích aneb 120. výročí nedožitých narozenin Ing. Jana Bíska
Výstava dobových artefaktů a dokumentů
Vernisáž: 5. 11. 2021 | 17:00
Trvání výstavy 8. 11. 2021 – 7. 1. 2022


Na sjezdu od Dojetřic do Sázavy, v místě zvaném Na Důlích, stojí tajemná rozpadající se vila, která upoutává značnou pozornost přijíždějících návštěvníků. Zde se před 120 lety 14. 10. narodil Jan Bísek. Jeho otec byl v Sázavě oblíbeným lékařem. Syn byl však zaměřen technicky. Po absolvování První české reálky v Praze studoval na ČVUT tehdy velmi mladý obor – elektroniku. Sázavský patriot Karel král vzpomínal, že si Jenda sestrojil přístroj na přijímání tajných zpráv z Berlína a Vídně, naučil se Morseovu abecedu a němčinu a Na Důlích odposlouchával tajné zprávy o neúspěších Rakouské armády a své zprávy prý předával "české mafii". Když po převratu v roce 1918 na Petříně v Praze zaváděli bezdrátovou vysílačku, měl již takové jméno, že jej jako oktavána volali k poradě a jemu se podařilo navázat spojení s pařížskou stanicí. Byl horlivý radioamatér, měl v Sázavě výkonnou radiostanici. Již záhy po první světové válce se pokoušel za podpory elektrotechnického ústavu ČVUT a sázavských skláren o vlastní výrobu elektronek.
Specializoval se a vystudoval na Lécole polytechnique v Paříži vysokofrekvenční sdělovací techniku.
V roce 1922 nastoupil do podniku Elektra v Praze–Hloubětíně a stal se jedním z průkopníků elektronkářské výroby. Od 1925 působil jako hlavní vývojový pracovník v právě založeném pobočném závodě Radioelektra, kde se vyráběly elektronky značky Elektra, později Mars, a které byly prvními výrobky tohoto druhu v Československu. 1932 převzala oba podniky firma Philips a Bísek byl povolán na pražské ředitelství její československé pobočky. Karel Král napsal, že zakladatel největší elektronické firmy na světě Philips senior navštívil v Sázavě vilu Na Důlích a uvažoval o zakoupení sázavských skláren pro účely firmy Philips pro výrobu žárovek. Z nejstarší hutě prý zamýšlel zřídit sklářské muzeum. dějinné události na počátku druhé světové války však tyto záměry zmařily. Ing. Bísek se podílel na konstrukci lamp pro vysílací stanice Poděbrady a v letech 1940–1942 byl nasazen v přísně tajném středisku říšského válečného námořnictva pro výzkum a vývoj radiotelegrafického spojení pro ponorkovou zbraň. V roce 1943 byl však z tohoto nasazení odvolán a vrací se zpět k firmě Philips v Praze. Lidé si jeho návrat dávali do souvislosti s debaklem německé ponorkové zbraně, která v polovině roku 1943 byla definitivně zatlačena do defensivy a za jediný měsíc květen 1943 ztratila 1/3 nasazených ponorek (38 ks) a 2000 mužů posádek. Výzkumný tým odborníků na německé straně vyvinul pro ponorkovou zbraň obranné zařízení zvané METOX, které mělo ponorce signalizovat, že je zachycena radarem. V návaznosti na náhlé a nevysvětlitelné ztráty ponorek v polovině roku 1943 bylo jednak vlastním měřením a jednak z výpovědi zajatého letce RAF zjištěno, že METOX ponorky nevaroval, ale naopak je prozrazoval, protože silně zářil. Německé prameny označují tento fakt doslova jako Des Rätsels Lösung.
Do jaké míry se na tomto vývoji podílela činnost Ing. Bíska, případně jeho holandských kolegů z firmy Philips zůstalo tajemstvím. Jisté je, že Ing. Bísek nesměl dále ve vývojovém pracovišti ponorkové zbraně působit.
Po znárodnění byla firma Philips přejmenována na závod Tesla–Hloubětín. V důsledku reorganizace výrobního programu odešel Jan Bísek v roce 1952 na vývojové pracoviště Tesla–Vršovice, kde působil až do roku 1961. Zemřel na srdeční záchvat 14. 9. 1963 s je pochován v rodinném hrobě v Praze v Čakovicích.
Společnost Jiná Vesta k výročí Ing. Jana Bíska připravila v Informačním centru na náměstí V+W výstavu dokumentů a vzácných artefaktů pod názvem Tajemství starého domu Na Důlích.
text: MiŠ, Sázavské Listy č.11, listopad 2021, str. 6-7
kurátoři výstavy: Jiná Vesta

 
 
load